Nyhetsbrev April 2020

Bästa medlemmar

Vi hoppas att allt är bra med er i dessa ganska speciella tider när vi lever i en pandemi. Detta nyhetsbrev kommer i huvudsak handla om hur vi i styrelsen försöker hanterar Covid-19 för våra medlemmars bästa. Vi har även lagt till Folkhälsomyndighetens råd i slutet av brevet.

 • Städning
  Inköp av extra rengöringsmedel för att ytterligare begränsa smittspridning pågår. Vi kommer också att komplettera upp vår städskrubb med material och skyltar för att enklare särskilja vad som skall användas till vad. Städinstruktioner kommer även att anslås till er hjälp. I år är det troligen viktigare än någonsin att ALLA tar sitt ansvar och städar ordentligt under hela sin städvecka, inte bara på helgen. Prata ihop er och hjälps åt med er medstädare.
 • Externa gäster
  Detta hanteras väldigt olika på campingar runt om i landet, vissa förbjuder det helt och andra gör ingenting. Vi har valt en medelväg och vill därmed uppmana till största möjliga försiktighet när vi bjuder in gäster och att vi helst inte gör det. OM ni avser att bjuda in en gäst som sannolikt kommer att använda vårt gemensamma hygienutrymme så vill vi att ni informerar oss om detta, helst i god tid. Ni gör det genom att skicka ett email till info@bjorkholmen.se Detta gäller tills styrelsen informerar annat skriftligt via nyhetsbrev.
 • Midsommar
  Vi ställer i nuläget inte in midsommarfesten men det blir inga tält och vi hjälps åt att glesa ut mellan borden. Lekar och tipspromenad kommer att finnas i lite mindre omfattning än normalt och av förklarliga skäl blir allt väldigt väderberoende men vi är positiva och ser fram emot fint väder.

I övrigt är två arbetsdagar inplanerade nu till våren/sommaren. En mindre vårstädning den 2/5 där vi planterar blommor och snyggar till i och runt vår fina camping. Den vanliga städdagen blir den 13/6 och även den blir lite annorlunda p.g.a. Covid-19. Då SRV har ställt in sin mobila återvinning i vår så uppmanar vi er att i möjligaste mån själva ta hand om ert återvinningsmaterial så blir belastningen inte så stor för dem som måste köra resten ända till Nynäs. Miljövänligt brännbart material kan som vanligt läggas vid vår gemensamma vintereld mot rinken.

Avslutningsvis kan vi nämna att i skrivande stund så har vi fortfarande en plats outhyrd, känner ni någon som skulle passa in i vår lugna harmoniska gemenskap, så be dem kontakt oss på info@bjorkholmen.se för visning av plats samt camping med närområden.

 • Kontakt med styrelsen och dess medlemmar så använder ni företrädesvis vår epost
  info@bjorkholmen.se Då kan vi snabbt och enkelt fördela samt besvara era uppkomna frågor
 • Hemsidan
  Vi har lagt in ”kalender” samt ”senaste inlägg” under medlemsinloggningen då vi anser att denna information endast är till gagn för oss medlemmar. Utomstående kan självklart fortfarande få en god bild av oss samt ansöka om kontakt/medlemskap.
 • Facebook
  Björkholmens Camping heter gruppen och de enda ni behöver uppge när ni ansöker medlemskap är ert platsnummer på campingen då den endast är för just oss medlemmar som hyr på området. Denna grupp fungerar väldigt väl när information behöver spridas snabbt. T. Ex. Sönderblåsta tält eller dylikt, eller bara för att dela varandras bilder och upplevelser runt vår fina camping.

Från Folkhälsomyndighetens hemsida:
Varje campingplats har rätten och skyldigheten att fatta beslut kring sin verksamhet, i enlighet med myndigheternas beslut och rekommendationer. Detta innebär bland annat att campingplatserna måste se till att trängsel undviks, och att det finns möjlighet för alla besökare att hålla god handhygien. Olikheter mellan anläggningarna, gällande till exempel storlek och läge, innebär att de kan komma att agera olika.

Tänk över om vistelsen verkligen är nödvändig. Alla behöver hjälpa till att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige och avstå från onödiga resor. Campingplatser kan utgöra en särskild problematik då det innebär att många från olika delar av landet samlas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *