Småbåtshamnen

Björkholmens Husvagnsförenings Småbåtshamn BHS

BHS drivs av björkholmens husvagnsförening och har ett antal bryggplatser varav några som kan hyras av icke medlemmar. Uppställningsplats eller vid längre reparationer är på ”rinken”, inga båtar är tillåtna inne på campingen eller dess närområde förutom 1-2 dygn vid enklare service. Båtvagn finns att låna för sjösättning/upptagning, därefter skall den omgående återföras.

Ordningsregler för småbåtshamnen

Båtar / Scootrar

  • Skall förtöjas på anvisad, betald plats vid bryggorna.
  • Uppmärkt med båtplatsnummer.
  • Förtöjd på ett sjömansmässigt sätt med tågvirke och ryckdämpare avsedda för båtens/scooterns storlek och vikt.
  • Fendrar skall användas för att skydda sin egen och grannens egendom.
  • Båtar / Scootrar får ej ligga i eller vid brygg området mellan 1/11-1/4. 

Båtägare skall hålla uppsyn på sin farkost med avseende på hårda vindar och nederbörd.

Kontakta gärna hamnvärd vid frågor

Krister Isaksson

070 345 40 81