Nyhetsbrev Maj 2020

Bästa medlemmar

Vi hoppas självklart att allt är fortsatt bra med er och era familjer och att ni får vara friska. Nu är sommaren på ingång och vi behöver som vanligt sköta våra gemensamma sysslor på campingen samt lägga lite fokus på allas säkerhet.

 • Städdagen den 13/6 kl 10:00-16:00
  Då SRV har ställt in sin mobila återvinning i vår så uppmanar vi er att själva ta hand om ert återvinningsmaterial. Miljövänligt brännbart material kan som vanligt läggas vid vår gemensamma vintereld mot rinken. I övrigt är vår plan att ta ned ett par döda träd samt få undan sly som tränger in på området från skogen omkring oss. Staketet vid stora ingången behöver förnyas då det är i ett uselt skick och snart ramlar. Vindskivorna på elhuset har även de gjort sitt. Det kommer mao finnas arbete för de flesta av oss, gammal som ung. Självklart blir det gemensam lunch i halvtid.

 • Säkerhet för alla
  Som de flesta av er känner till så har vi närmast årliga obligatoriska säkerhetskontroller på bl.a. gasolen i er vagn och tält, i år utökar vi både kontrollpunkter samt tid för detta.
  Följande saker kommer att kontrolleras i år: Gasoltäthet i vagn samt skick på kaminer, Närvaron av ordentlig brandsläckare, Kondition av egna kablar mellan elstolpe och husvagn.
  Det är ERT ansvar att detta utförs och vi kommer ge er många möjligheter att få detta utfört alternativt uppvisa dokument från er på detsamma. Följande tid finns Johan Svensson (plats 35) tillgänglig med gasoltest m.m. Fr.o.m. eftermiddag den 14/6-28/6, i princip varje dag.

 • Båtar med tillbehör rinken
  Före städdagen den 13/6 skall alla saker på rinken märkas med namn och telefonnummer. Ta en tejpbit och skriv synligt.Husvagnar skall vara borta för 2020-08-31.

 • Din Epost
  Avslutningsvis så skulle jag vilja be er att besvara detta email, det räcker med ett ”ok” bara så att jag vet att vi har rätt epost till er. Självklart kan ni även lägga till en epost extra om ni är två som önskar dessa nyhetsbrev.
 • Kontakt med styrelsen och dess medlemmar så använder ni företrädesvis vår epost
  info@bjorkholmen.se Då kan vi snabbt och enkelt fördela samt besvara era uppkomna frågor
 • Hemsidan
  Vi har lagt in ”kalender” samt ”senaste inlägg” under medlemsinloggningen då vi anser att denna information endast är till gagn för oss medlemmar. Utomstående kan självklart fortfarande få en god bild av oss samt ansöka om kontakt/medlemskap.
 • Facebook
  Björkholmens Camping heter gruppen och de enda ni behöver uppge när ni ansöker medlemskap är ert platsnummer på campingen då den endast är för just oss medlemmar som hyr på området. Denna grupp fungerar väldigt väl när information behöver spridas snabbt. T. Ex. Sönderblåsta tält eller dylikt, eller bara för att dela varandras bilder och upplevelser runt vår fina camping.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *