Elstolpar

Bästa medlemmar

Nu börjar det bli dags för utbyte av våra elstolpar (endast huvudet).

  • Arbetet utförs veckan före eller efter kommande månadsskifte och beräknas ta ca 1-2 dagar.

VIKTIG INFORMATION FÖR ATT NI INTE SKALL STÅ STRÖMLÖSA LÄNGRE ÄN NÖDVÄNDIGT.

  1. Strömkablarna mellan elstolpen och er vagn/tält är under ert ansvar och vi utgår från att ni har kontroll på att dessa är i fullgott skick. Tänk på att kablarna har två ändar, så ni inte bara kontrollerar vid stolpen. Dra även ut kontakten i vagnen och kontrollera skicket och byt allt om ni är det minsta osäkra, el bränder är vanligare än gasolbränder.

  2. Kablar i gott skick fram till stolpen och som bedöms att vara rätt anpassade, kommer att få de nya kontakterna monterade av elektriker och återmonteras i stolpe. Kablarna är dock fortfarande under ert ansvar och detta är enbart en service till er.

  3. Inga egna monteringar av adaptrar eller liknande på stolpen till vanlig kabelkontakt är tillåtet och kommer demonteras omgående av oss.

  4. Se till att inga känsliga elprodukter är inkopplade under arbetet och märk upp synligt vid era uttag på stolpen om ni har kyl/frys inkopplat.


Vänliga hälsningar

Styrelsen