Småbåtshamnen

Björkholmens Husvagnsförenings Småbåtshamn BHS

BHS drivs av björkholmens husvagnsförening och har ett antal bryggplattser varav några som kan hyras av icke medlemmar. Uppställningsplats vid ”rinken”.

Ordningsregler för småbåtshamnen

Båtar / Scootrar

  • Skall förtöjas på anvisad, betald plats vid bryggorna.
  • Uppmärkt med båtplatsnummer.
  • Förtöjd på ett sjömansmässigt sätt med tågvirke och ryckdämpare avsedda för båtens/scooterns storlek och vikt.
  • Fendrar skall användas för att skydda sin egen och grannens egendom.

Båtägare skall hålla uppsyn på sin farkost med avseende på hårda vindar och nederbörd.

Kontakta gärna hamnvärd vid frågor

Krister Isaksson

070 345 40 81